Δραστηριοποιούμαστε τόσο στη συμβουλευτική όσο και στη μαχόμενη δικηγορία, με ειδίκευση στο Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο. Στόχο μας αποτελεί η αποτελεσματικότητα στη δουλειά μας. Με τιμιότητα απέναντι στον πελάτη προσφέρουμε πλήρη νομική κάλυψη σε κάθε ζήτημα που τον απασχολεί.


Ειδικότερα οι τομείς δραστηριότητας μας είναι οι εξής:

Εταιριων Δικαιο

Σύσταση εταιριών, εταιρικές συγχωνεύσεις και εξαγορές, λύση και εκκαθάριση, πτωχεύσεις, κοινοπραξίες, κατάρτιση εμπορικών συμφωνιών, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες, εμπορικές συμβάσεις, ανταγωνισμός, ευρεσιτεχνίες, σήματα, συμβάσεις συνεργασίας και μετοχικές συμβάσεις.

 

Εμπραγματο Δικαιο

Αγοραπωλησίες, έλεγχοι τίτλων, αγωγές διεκδίκησης, διανομή κοινής περιουσίας, αγωγές νομής, ασφαλιστικά μέτρα νομής, υποθέσεις γειτονικού δικαίου κ.α.

 

Ενοχικο Δικαιο

Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων, αγωγές αποζημίωσης πάσης φύσης, έκδοση διαταγών πληρωμής για απαιτήσεις από επιταγές, συναλλαγματικές και άλλους πιστωτικούς τίτλους, διαφορές από συμβάσεις έργου, αγωγές αδικαιολόγητου πλουτισμού, ευθύνη από διαπραγματεύσεις, εκτέλεση αποφάσεων κ.α.

 

Κληρονομικο Δικαιο

Έκδοση κληρονομητηρίου, διανομή κληρονομιάς, διαθήκες, διαφορές μεταξύ κληρονόμων, δημοσίευση και κήρυξη κυρίας διαθήκης, επιδίκαση νόμιμης μοίρας, διαδικασία αποποίησης κληρονομιάς, είσπραξη απαιτήσεων κατά της κληρονομιαίας περιουσίας από τους κληρονόμους, μέμψη άστοργης δωρεάς, διορισμός κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς κ.α.

 

Οικογενειακο Δικαιο

Διαζύγια (συναινετικά και κατ' αντιδικία), διατροφή τέκνου, διατροφή εν διαστάσει συζύγου, διατροφή πρώην συζύγου, επιμέλεια τέκνου, άδεια για εκποίηση περιουσίας ανηλίκου τέκνου, αναγνώριση τέκνου, αγωγές πατρότητας, υιοθεσία ανηλίκου ή ενηλίκου τέκνου, αγωγές συμμετοχής συζύγων στα αποκτήματα γάμου, αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων κ.α.

 

Τραπεζικο Δικαιο & Δικαιο Οικονομικων Υπηρεσιων

Παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα ευρύτερου τραπεζικού και οικονομικού δικαίου, τραπεζικές συμβάσεις –Leasing, Factoring, δάνεια, πιστωτικές κάρτες, απόρρητο τραπεζικών καταθέσεων πλήρης διαχείριση υποθέσεων υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων κατά το Ν. 3869/2010 (εξωδικαστικός συμβιβασμός, σύνταξη και υποβολή σχεδίου ρύθμισης οφειλών, διαδικασία ενώπιον δικαστηρίων)

 </div

Πνευματικης ιδιοκτησιας Δικαιο

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σχετικά με την προστασία και την καταχώρηση δικαιωμάτων IP (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, copyright και σχέδια).

 

Δικαιο Δημοσιων Συμβασεων & Δημοσιων Εργων

Σημαντική εμπειρία σε δημόσιους διαγωνισμούς ως εκπρόσωποι κατασκευαστικών εταιριών και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων που απορρέουν από δημόσιες συμβάσεις.

 

Φορολογικο Δικαιο

Μελετούμε τον κατάλληλο νόμιμο χειρισμό φορολογικών θεμάτων, που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των πελατών μας και σε αυτό επιβοηθούμαστε από ομάδα ιδιαίτερα εξειδικευμένων φορολογικών συμβούλων, εάν η περίπτωση το απαιτεί. Χειριζόμαστε και αυτοτελώς υποθέσεις φορολογικών διαφορών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

 

Διοικητικο Δικαιο

Το Γραφείο μας διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε χειρισμό υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια όλων των βαθμίδων. Χειριζόμαστε πληθώρα διοικητικών διαφορών ουσίας και ακυρωτικές διαφορές, όπως ενδεικτικά φορολογικές διαφορές, διαφορές με οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων.

 

Ποινικο Δικαιο

Η συμβολή του γραφείου μας σε υποθέσεις ποινικού δικαίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη νομική στήριξη των εντολέων μας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, τη σύνταξη εγκλήσεων - μηνυτήριων αναφορών, υπομνημάτων, διεξοδική προετοιμασία των ποινικών φακέλων και παράσταση στα ποινικά δικαστήρια για παντός είδους ποινικού αδικήματος.

 

Τροχαια Ατυχηματα

Το έγκλημα επί της ασφάλτου (θάνατοι, αναπηρίες, σωματικές βλάβες - υλικές ζημίες) Υπεύθυνη και ολοκληρωμένη εξώδικος και δικαστική διαχείριση των υποθέσεων για την αξιοπρεπή αποζημίωση των θυμάτων.

 

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 14 (2ος Όροφος)  |  Πτολεμαϊδα, T.K. 50200  |  Τηλέφωνο: 24630 28792  |  Fax: 24630 29000  |  Email: info@lawdika.gr |    

Copyright Lawdika.gr © 2021. Designed by Kostas Tsampalis