Τα στοιχεία στην ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν νομικές συμβουλές. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας δεν δημιουργεί σχέση μεταξύ δικηγόρου – πελάτη. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν και ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν ότι δε θα πρέπει να στέλνετε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με πιθανές νομικές υπηρεσίες σε εμάς έως ότου να λάβει χώρα γραπτή επιβεβαίωση για την παροχή των νομικών υπηρεσιών που ζητήσατε. Εάν δεν έχετε λάβει τέτοια γραπτή επιβεβαίωση, δεν θα εξετάσουμε οποιαδήποτε αλληλογραφία που μας στέλνετε ως εμπιστευτική. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 14 (2ος Όροφος)  |  Πτολεμαϊδα, T.K. 50200  |  Τηλέφωνο: 24630 28792  |  Fax: 24630 29000  |  Email: info@lawdika.gr |    

Copyright Lawdika.gr © 2021. Designed by Kostas Tsampalis