• 25
  Φεβ

  Παραγραφή πλαστογραφίας

  Βούλευμα Συμβουλίου Πλημ/κων Κοζάνης υπ' αριθ. 137/2020

  (Δημοσίευση στην Ποινική Δικαιοσύνη, τεύχος Μαΐου 2021, σελ. 700)

  Στοιχειοθέτηση πλαστογραφίας υπό τον προγενέστερο ΠΚ και τρόποι τέλεσης αυτής. Χρήση πλαστού. Έννοια κατάρτισης πλαστού και νόθευσης. Έγκριση πλαστογραφίας από τον εκδότη δεν αποκλείει το άδικο. Στοιχειοθέτηση κακουργηματικής πλαστογραφίας υπό το νέο ΠΚ. Επαρκείς ενδείξεις ενοχής. Υποχρέωση των δικαστών προς αξιολόγηση αυτεπαγγέλτως όλων των αποδεικτικών μέσων. Οφειλές προς το Δημόσιο άνω των 40.000 ευρώ. Προσκόμιση από νόμιμο εκπρόσωπο ΑΕ πλαστών φορολογικών ενημεροτήτων προς τον σκοπό επίτευξης μη παρακρατήσεως των προκείμενων οφειλών. Κατάργηση Ν 1608/1950. Τέλεση πλημμεληματικής και όχι κακουργηματικής πλαστογραφίας για την κατάφαση της οποίας απαιτείται προσπορισμός οφέλους και αντιστοίχου ζημίας ύψους ανώτερου των 120.000 ευρώ. Οριστική παύση της ποινικής δίωξης της πράξης λόγω παραγραφής.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Νόμιμα τοκίζονται τα αγροτικά δάνεια της τέως Αγροτικής Τράπεζας;
  19
  Δεκ

  Νόμιμα τοκίζονται τα αγροτικά δάνεια της τέως Αγροτικής Τράπεζας;

  Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης δικαιώθηκε αγρότης, ο οποίος είχε λάβει δάνεια από την τέως ΑτΕ, για τα οποία η τράπεζα παρότι αρχικά δήλωσε το 2004 ότι δεν επηρεάζονται από το νόμο για τα πανωτόκια, το 2005 με πρόσθετη πράξη του ζήτησε να αναγνωρίσει και να υπογράψει 10ετή ρύθμιση των συνολικά υποτιθέμενων οφειλομένων δανείων του.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας
  30
  Μαρ

  Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

  Σε εκτέλεση της με αριθμ. πρωτ. 13535/29-3-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΔΑ: Ω1Α2Ω-41Τ), από τα Πρωτοδικεία καταργούνται και παύουν να εκδίδονται τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο κάτωθι συνημμένο έγγραφο σε μορφή pdf και αντικαθίστανται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία»
  18
  Φεβ

  Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία»

  Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» με Κωδικό ΟΠΣ 4592 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία»
  18
  Φεβ

  Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία»

  Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά αυτής, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ/τον ΕΦΕΠΑΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ (www.pepdym.gr ). Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει ηλεκτρονικά, τον κάθε υποψήφιο του οποίου η αίτηση χρηματοδότησης έχει απορριφθεί, με σαφή και αναλυτική αναφορά στους λόγους απόρριψής του.

   

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Τα νέα μέτρα για τον κορονοϊό
  02
  Νοε

  Τα νέα μέτρα για τον κορονοϊό

  Σύμφωνα με δήλωση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Ν. Χαρδαλιά τα μέτρα αναλύονται ως εξής:

  Τα 4 επίπεδα ασφαλείας (χρώματα) γίνονται 2:

  Tο Επίπεδο Α «επιτήρησης – Κίτρινο (πρώην πράσινες και κίτρινες περιοχές)

  Tο Επίπεδο Β «αυξημένου κινδύνου – Κόκκινο (πρώην πορτοκαλί και κόκκινες περιοχές)

  47 περιοχές της χώρας εντάσσονται στο επίπεδο Α’ «επιτήρησης – και 27 στο Β’ κόκκινο «αυξημένου κινδύνου.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Έκτακτη οικονομική στήριξη στους αγρότες λόγω COVID-19
  29
  Οκτ

  Έκτακτη οικονομική στήριξη στους αγρότες λόγω COVID-19

  Έκτακτη οικονομική στήριξη στους αγρότες λόγω  COVID-19. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
  15
  Οκτ

  Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

  Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Ενημέρωση για προκηρύξεις διαγωνισμών (19.5.2020)
  19
  Μαϊ

  Ενημέρωση για προκηρύξεις διαγωνισμών (19.5.2020)

  Σας ενημερώνουμε ότι:

  1. Την Παρασκευή 22-5-2020 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεως για την πρόσληψη 259 ατόμων-εκτάκτου προσωπικού στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε το αντίστοιχο συνημμένο αρχείο.

  2. Την 18-5-2020 δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ολόκληρη η προκήρυξη 4Κ/2020 που αποτελεί και την μεγαλύτερη προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού το τρέχον έτος. Η προκήρυξη αφορά σε πρόσληψη με σειρά προτεραιότητας για την κάλυψη δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών) «Βοήθεια στο Σπίτι». Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε το αντίστοιχο συνημμένο αρχείο.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Νέα πάγια ρύθμιση των 24 και 48 δόσεων για οφειλές στην εφορία
  31
  Ιαν

  Νέα πάγια ρύθμιση των 24 και 48 δόσεων για οφειλές στην εφορία

  Δημοσιεύθηκε σήμερα η σχετική υπουργική απόφαση περί καθορισμού του χρόνου έναρξης εφαρμογής για την υπαγωγή στη πάγια ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α΄) καθώς και ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4646/2019.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 14 (2ος Όροφος)  |  Πτολεμαϊδα, T.K. 50200  |  Τηλέφωνο: 24630 28792  |  Fax: 24630 29000  |  Email: info@lawdika.gr |    

Copyright Lawdika.gr © 2021. Designed by Kostas Tsampalis