• Νέος νόμος για τη ρύθμιση των 120 δόσεων
  17
  Μαϊ

  Νέος νόμος για τη ρύθμιση των 120 δόσεων

  Δημοσιεύθηκε το νομοσχέδιο των 120 δόσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για να δείτε το κείμενο χρησιμοποιείστε το link.

   

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Καταδικάστηκαν τελεσίδικα δύο πρώην Αντιδήμαρχοι του Δήμου Εορδαίας – Για τραυματισμό γυναίκας που σκόνταψε σε βίδες
  11
  Νοε

  Καταδικάστηκαν τελεσίδικα δύο πρώην Αντιδήμαρχοι του Δήμου Εορδαίας – Για τραυματισμό γυναίκας που σκόνταψε σε βίδες

  Σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με τριετή αναστολή, καταδίκασε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κοζάνης κατόπιν άσκησης εφέσεως, δύο πρώην Αντιδημάρχους του Δήμου Εορδαίας για σωματική βλάβη μιας νεαρής γυναίκας που σκόνταψε σε βίδα στην κεντρική πλατεία της Πτολεμαΐδας και χτύπησε στο πρόσωπο.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Η απόφαση της ΑΑΔΕ για τους ελέγχους που θα διενεργηθούν εντός του 2017
  05
  Οκτ

  Η απόφαση της ΑΑΔΕ για τους ελέγχους που θα διενεργηθούν εντός του 2017

  ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017/15.9.2017 (Β' 3278) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

  Σε συνέχεια της ως άνω Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με την οποία προβλέπεται η έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρων, τελών, εισφορών και επιβολής προστίμων (στο εξής: «πράξεις προσδιορισμού») σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε συνδυασμό με τη με αριθ. 1738/2017 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ και για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των εκκρεμών προτεραιοποιημένων υποθέσεων ελέγχων που θα διενεργηθούν εντός του έτους 2017, παρέχονται οι κάτωθι οδηγίες:

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Πρόστιμα ΣΕΠΕ για αδήλωτη εργασία
  26
  Σεπ

  Πρόστιμα ΣΕΠΕ για αδήλωτη εργασία

  Με την 293/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας υποβλήθηκαν προδικαστικά ερωτήματα σχετικά με ορισμένες διατάξεις του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και της 27397/122/19.8.2013 κοινής υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του αρ. 24 παρ. 4 και 5 αυτού.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Σχέδιο Νόμου για την Απαλλοτρίωση Αναργύρων
  25
  Σεπ

  Σχέδιο Νόμου για την Απαλλοτρίωση Αναργύρων

  Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα αυθαίρετα, στο οποίο περιλαμβάνεται και το άρθρο 147, που ρυθμίζει την αναγκαστική απαλλοτρίωση και την μετεγκατάσταση των Αναργύρων. 

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Η ενδικοφανής προσφυγή κατά τον Ν. 4174/2013
  14
  Ιουλ

  Η ενδικοφανής προσφυγή κατά τον Ν. 4174/2013

  Σύμφωνα με το άρθρο 63§1 Ν. 4174/2013 ο φορολογούμενος εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε οριστική πράξη έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής απορρίψεως αιτήματος του με αντικείμενο φορολογική διαφορά εν γένει, οφείλει, προ της προσφυγής του στη Δικαιοσύνη, να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή. Η έννοια της ενδικοφανούς προσφυγής συνίσταται ουσιαστικά σε υποβολή αιτήματος του για την επανεξέταση της πράξης εξωδικαστικά και εντός των πλαισίων της διοικητικής διαδικασίας.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Όροι ρύθμισης των χρεών επιχειρήσεων σύμφωνα με το Ν. 4307/2014
  17
  Φεβ

  Όροι ρύθμισης των χρεών επιχειρήσεων σύμφωνα με το Ν. 4307/2014

  Με το Ν. 4307/2014 θεσπίζονται έκτακτα προσωρινά μέτρα για την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους και παρέχονται κίνητρα προς μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες για τη ρύθμιση των οφειλών τους προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. 

  Οι προϋποθέσεις για τη ρύθμιση των χρεών επιχειρήσεων σύμφωνα με το Ν. 4307/2014 είναι οι κάτωθι:

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Ενημέρωση για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο
  04
  Μαρ

  Ενημέρωση για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο

  Από 28/2/2015 τα πιστοποιητικά μεταβολών καθώς και τα αντίγραφα των καταστατικών των επιχειρήσεων, κάθε νομικής μορφής, θα εκδίδονται μόνο ηλεκτρονικά κατόπιν ηλεκτρονική αίτησης της επιχείρησης. (N.4314/2014 ΦΕΚ 265-23/12/2014 άρθρο 81).

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Προϋποθέσεις δολιότητας του οφειλέτη (Ν. 3869/2010)
  25
  Νοε

  Προϋποθέσεις δολιότητας του οφειλέτη (Ν. 3869/2010)

  Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας (υπ' αριθ. 440/2014), δόλια περιέλευση σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμών, μπορεί να προκύπτει όταν ο οφειλέτης δεν φροντίζει για τη διατήρηση του ενεργητικού της περιουσίας του, προκειμένου να εξυπηρετήσει επαρκώς τα χρέη του, ή, όταν αποκρύπτει εισοδήματα και δεν ικανοποιεί τις υποχρεώσεις του, αφήνοντάς τες να καταστούν μη αντιμετωπίσιμες. Δόλια επίσης θεωρείται η αδυναμία του δανειολήπτη να εκπληρώσει τις δανειακές του υποχρεώσεις, όταν προβαίνει σε καταδολιευτικές μεταβιβάσεις περιουσιακών του στοιχείων.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Η δικαστική προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων
  22
  Ιουλ

  Η δικαστική προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων

   

  1. Πεδίο εφαρμογής: Στο ν. 3886/2010 υπάγονται οι διαφορές που γεννώνται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, εφόσον η σύμβαση αυτή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ ή στις διατάξεις, με τις οποίες οι οδηγίες αυτές ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο (ενδ. π.δ. 59/2007, 60/2007, ν.3316/2005 κλπ). Επίσης, στο νέο νόμο υπάγονται οι διαφορές που προκύπτουν από διαδικασίες ανάθεσης συμφωνιών – πλαισίων, συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων και δυναμικών συστημάτων αγορών καθώς και η πλειονότητα των συμβάσεων της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 14 (2ος Όροφος)  |  Πτολεμαϊδα, T.K. 50200  |  Τηλέφωνο: 24630 28792  |  Fax: 24630 29000  |  Email: info@lawdika.gr |    

Copyright Lawdika.gr © 2021. Designed by Kostas Tsampalis