Το δικηγορικό μας γραφείο ιδρύθηκε το έτος 1981 από τον δικηγόρο Αγγελή Κ. Δημητρόπουλο. Όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας του, έχει αποκτήσει πολύπλευρη εμπειρία συμβουλευτικής και δικαστηριακής δικηγορίας στους κυριότερους τομείς του Δικαίου.


Σήμερα έχει πλέον εξελιχθεί από ένα παραδοσιακό δικηγορικό γραφείο, σε ένα σύγχρονο πάροχο ολοκληρωμένης νομικής υποστήριξης. Στα πλαίσια αυτά, τα μέλη του, αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση και ολοκληρωμένη υποστήριξη των εντολέων μας σε όλες τις εκφάνσεις της επιχειρηματικής τους δραστηριοποίησης, από τη διεξαγωγή εμπορικών διαπραγματεύσεων και την κατάρτιση συμφωνιών, την παρακολούθηση της καθημερινής τους επιχειρηματικής δραστηριότητας έως την επίλυση διαφορών, που τυχόν θα προκύψουν, είτε με φιλικά μέσα διευθέτησης διαφορών, είτε ενώπιον των Δικαστηρίων, τακτικών ή μη, ή των αρμόδιων, ανεξάρτητων ή εποπτικών Αρχών, καθώς και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν καθημερινά από τις συναλλαγές τους.


Στόχο μας αποτελεί η παροχή νομικών υπηρεσιών απόλυτα προσανατολισμένων στις ανάγκες των εντολέων μας και η συνεχής βελτίωση τους.

Η συγκεντρωμένη γνώση, η συσσωρευμένη εμπειρία και η διαρκής ενημέρωση για τις τρέχουσες νομικές και οικονομικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με τη σύγχρονη αντίληψη της επιχειρηματικότητας και των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, διασφαλίζουν τον ως άνω στόχο μας.


Κύριοι τομείς δραστηριοποίησης του γραφείου μας είναι το Εμπορικό, Αστικό, Ποινικό και Φορολογικό Δίκαιο.

 

whoweare

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
 

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης απ' όπου και αποφοίτησε το έτος 2003. Ασκεί την δικηγορία ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης. Διαθέτει εμπειρία σε θέματα εμπορικών εταιριών (σύσταση παντός είδους εταιριών, συμβουλευτική δικηγορία στο παραγωγικό στάδιο αυτών, κατάρτιση εμπορικών συμφωνιών και συμβάσεων κ.α.), και σε υποθέσεις Ποινικού και Δημοσίου Δικαίου (Φορολογικό Δίκαιο, Δίκαιο Δημοσίων Έργων κ.α.).
Ασχολείται με όλους τους τομείς του Δικαίου και ειδικότερα με υποθέσεις Αστικού και Διοικητικού Δικαίου. Γνωρίζει άριστα την Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα.

ΣΟΦΙΑ A. ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ
 

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης απ' όπου και αποφοίτησε το έτος 2004. Άσκησε την δικηγορία αρχικά για 4 έτη ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και έκτοτε μέχρι και σήμερα ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον κλάδο του Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου με ειδικότερη εξειδίκευση στο Τραπεζικό Δίκαιο. Διαθέτει εμπειρία σε θέματα αστικού δικαίου και ειδικότερα στο Οικογενειακό Δίκαιο. Κατέχει πιστοποιητικό εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σχετικά με «Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Διεθνής και Εσωτερική Έννομη Τάξη». Γνωρίζει άριστα την Αγγλική και τη Γερμανική Γλώσσα.

ΔΗΜΗΤΡΑ Μ. ΡΟΥΣΗ
 
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πτολεμαΐδα. Περάτωσε τις σπουδές της στην Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Eίναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης.
Ασχολείται με ποικίλη νομική ύλη, όπως ενδεικτικά με υποθέσεις Αστικού Δικαίου (Εμπράγματο, Ενοχικό, Οικογενειακό, Κληρονομικό, Αναγκαστική Εκτέλεση), Ποινικού Δικαίου (Ποινικός Κώδικας, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι). Γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά.

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 14 (2ος Όροφος)  |  Πτολεμαϊδα, T.K. 50200  |  Τηλέφωνο: 24630 28792  |  Fax: 24630 29000  |  Email: info@lawdika.gr |    

Copyright Lawdika.gr © 2021. Designed by Kostas Tsampalis